کل نصب شده ها کل لاگ های ذخیره شده کل حضور در بازی حضور فعال گروه 1
6 0 0 دقیقه 0 دقیقه

امکانات گروه ها

قابلیت گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4
داستانی بودن ندارد ندارد دارد دارد
جایزه ندارد دارد ندارد دارد